Ceník služeb

Cena za účetní služby se stanovuje vždy podle potřeb a přání klienta. Doporučujeme ceny dle položek.

Ceník účetních služeb dle položek:

Doklad Počet m.j. m.j. Cena za m.j. bez DPH DPH s DPH
Příjmový pokladní doklad 1,0 ks 15,00 15,00 3,15 18,15
Výdajový pokladní doklad 1,0 ks 15,00 15,00 3,15 18,15
Faktury vydané 1,0 ks 15.00 15,00 3,15 18,15
Faktury přijaté 1,0 ks 15,00 15,00 3,15 18,15
Interní doklady 1,0 ks 10,00 10,00 2,10 12,10
Výpis z BÚ (položkově) 1,0 ks 2,50 2,50 0,53 3,03
Mzdy (HPP, DPČ) 1,0 ks 20,00 20,00 4,20 24,20
Mzdy (DPP) 1,0 ks 10,00 10,00 2,10 12,10
Vystavení DPH 1,0 ks 500,00 500,00 105,00 605,00
Silniční daň (0-2 vozidla) 1,0 ks 300,00 300,00 63,00 363,00
Silniční daň  (3-6 vozidel) 1,0 ks 600,00 600,00 126,00 726,00
Daň z nemovitostí, daň z převodu nemovitostí, daň dědická, daň darovací 1,0 ks 300,00 300,00 63,00 363,00
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti 1,0 ks 300,00 300,00 63,00 363,00
Daň z příjmů fyzických osob 1,0 ks 500,00 500,00 105,00 605,00
Daň z příjmů právnických osob (obrat do 500 tis.) 1,0 ks 2000,00 2000,00 420,00 2420,00
Daň z příjmů právnických osob (obrat do 1,5 mil.) 1,0 ks 3000,00 3000,00 630,00 3630,00
Daň z příjmů právnických osob (obrat do 5 mil.) 1,0 ks 4000,00 4000,00 840,00 4840,00
Daň z příjmů právnických osob (obrat do 15 mil.) 1,0 ks 5000,00 5000,00 1050,00 6050,00
Daň z příjmů právnických osob (obrat nad 15 mil.) 1,0 ks 6000,00 6000,00 1260,00 7260,00

 

Měsíční paušální sazby:

Počet řádků v účetním deníků Sazba (v Kč)
0 - 50 1.200,-
51 - 100 2.400,-
101 - 150 3.600,-
151 - 200 4.800,-
201 - 250 6.000,-
251 - 300 7.200,-
301 a více 8.400,- a více