Malé firmy a střední firmy

Každá firma je po svém založení povinna vést účetnictví (dříve podvojné účetnictví), jenže při zaměstnávání účetní na hlavní pracovní poměr rostou firmě náklady a mzdové výdaje, proto je externí forma vedení účetnictví výhodnější variantou.

Naše společnost nabízí kompletní účetní služby a poradenství pro malé a střední firmy, které se rozhodují začít svoji podnikatelskou činnost nebo ji již delší dobu provozují. Připravíme a zajistíme klientům takový balíček služeb, aby se mohli plnohodnotně soustředit jen na jejich obor podnikání. Tyto služby provádíme na základě externí spolupráce.

Poskytované služby

 • kompletní zpracování účetnictví a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek včetně kontroly jejich úhrad
 • vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • zpracování bankovních výpisů a vyhotovení příkazů k úhradě
 • vedení pokladní knihy
 • možnost vystavování vydaných faktur dle přání klienta
 • zpracování mezd
 • vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
 • zpracovnání vnitřních směrnic a postupů účtování
 • měsíční (čtvrtletní) zpracovnání přiznání k DPH včetně příloh
 • zpracování ostatních daní, ke kterým je klient registrován (daň z příjmů, silniční daň, darovací daň...)
 • účetní poradenství a příprava dokladů ke kontrolám
 • zpracování všech typů výkazů pro ČSÚ
 • zastupování klienta na úřadech
 • účetní závěrka
 • předávání pokladů v sídle Vaši společnosti