Personální činnost - nově nabízená služba

Snažíme pro naše současné i budoucí klienty rozšířit nabídku služeb a tím jim ulehčit řízení společnosti. Více informací o nově nabízené službě na: http://www.ucetnictvi-luka.cz/personalni-cinnost/