Živnostníci

Naše společnost nabízí kompletní účetní služby a poradenství pro začínající nebo již podnikající živnostníky všech oborových skupin. Připravíme pro Vás služby, které budou přesně odpovídat předmětu podnikání.

Kdo jsou živnostníci nebo-li OSVČ?

ŽIvnostník nebo-li osoba samostatně výdělečně činná je každá osoba která provozuje samostatně výdělečnou činnost a je držitelem živnostenského listu. Výdělečnou činnost lze rozdělit na hlavní a vedlejší. Hlavní činnosti se rozumí, že se OSVČ věnuje pouze dané činnost z které má hlavní přijem. Jako vedlejší činnost je chápána činnost, které není hlavním zdrojem příjmů.

OSVČ musí podnikat pod svým jménem, nemusí být zapsána v Obchodním rejstříku, nemusí být do určitého obratu plátcem DPH. Pro stanovení základu daně OSVČ vede daňovou evidenci nebo uplatňuje výdaje paušální částkou.

Služby pro živnostníky

Pro již podnikající živnostníky poskytujeme následující služby.

Živnostníci uplatňující výdaje paušálem:

 • příprava podkladů pro přiznání k daním
 • vystavení přiznání k daním
 • zpracování přehledů pro OSSZ a ZP
 • zastupování na úřadech
 • účast při kontrolách na finančním úřadu a jiných institucích
 • tvorba smluv a jiných podkladů

Živnostníci, kteří vedou daňovou evidenci:

 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence včetně všech zákonem stanovených knih
 • vedení a zpracování závazků
 • kompletní zpracování a vedení daňové evidence včetně všech zákonem stanovených knih a evidencí
 • vedení a zpracování závazků a pohledávek včetně kontroly jejich úhrad
 • vedení a evidence drobného a dlouhodobého majetku
 • zpracování bankovních výpisů a příkazů k úhradě
 • zpracování přiznání k DPH pokud je OSVČ plátcem
 • zpracování ostatních daní (silniční daň...)
 • roční závěrka
 • daňové přiznání včetně přehledů pro OSSZ a ZP

Služby pro začínající živnostníky

Pro začínají podnikatele poskytujeme následující služby a poradenství:

 • založení živnosti
 • informace ohledně daně
 • vedení účetnictví a daňové evidence
 • vyplňování dokumentů
 • tvorba smluv
 • poradenský servis